Låt oss berätta hur viktig din vindruta är
Låt oss berätta hur viktig din vindruta är
Låt oss berätta hur viktig din vindruta är

Mer än bara en vindruta

I bilens vindruta finns det omfattande teknik för bland annat trötthetsvarnare, aktiv körfältshjälp och autobroms. De avancerade systemen för förarstöd kan upptäcka och undvika kollisioner med fotgängare, cyklister, andra bilar och stora djur. Om en farlig situation uppstår kan du också få hjälp att styra undan för mötande trafik och fordon i döda vinkeln. Här kan du läsa mer om hur din vindruta, bilens avancerade system för förarstöd och alla delar i bilen hänger ihop.

Viktigt för den avancerade säkerheten

På Volvobilar är vindrutan en viktig del i Volvos avancerade system för förarstöd. Här sitter antenn, kamera och laser som styr bland annat funktionerna bakom trötthetsvarnare, autobroms, avståndskontroll och trafikskyltsinformation.

Vid byte av vindrutan är det viktigt att den nya har samma egenskaper som originalrutan. Bilens avancerade system för förarstöd fungerar tillförlitligt bara om de optiska toleranserna, glastjockleken och vikten är exakt rätt, samt att rutan monteras på rätt sätt med Volvo Original lim.

Dessa system är beroende av vindrutans kvalitet: • City Safety med autobroms • Adaptiv farthållare • Kollisionsvarning med Pedestrian Detection • Trötthetsvarnare • Lane keeping aid • Trafikskyltsinformation • Ready alert brakes • Aktivt helljus • Automatiskt varsel- och halvljus • Förberedelse av säkerhetsbälten och airbag • Large Animal Detection

Grön, gul eller röd zon?

Får du ett stenskott skall du laga det så snart som möjligt för att förhindra att fukt tränger in och förstör filmen i glaset eller att det spricker vidare. En del stenskott går att laga, men beroende på var det sitter kan du av säkerhetsskäl behöva byta rutan.

Om stenskottet träffat i den gröna zonen kan vindrutan lagas om stenskottet inte är för stort. Sitter skadan i något av de röda fälten måste rutan bytas. Har du fått stenskott i det gula fältet får Volvoverkstaden göra en bedömning om vad som är den säkraste lösningen. Av säkerhetsskäl kan även vindrutan behöva bytas. Redan efter 15.000 mil kan normalt slitage ha försämrat förarens sikt och reaktionsförmåga avsevärt.

Ingen känner din Volvo bättre än vi

På en Volvoverkstad är din bil i trygga händer. När du behöver laga eller byta vindruta vet din Personliga Servicetekniker vilka metoder som ska användas för att allt ska fungera som det är tänkt. Vi testar även så att alla system fungerar perfekt. När limmet härdat aktiverar vi kalibreringsprogrammen och tar bilen på en åktur. Då testas funktionen hos samtliga system så att din Volvo är i toppskick igen.

Kontakta oss för att få hjälp med glas

Kontakta oss för att få hjälp med glas

Kontakta oss för att få hjälp med glas

Integrerad med karossen
En vindruta ska inte bara skydda mot väder och vind. Den är också en ytterst viktig del av bilens helhet, då den både är integrerad med säkerhetsburen och fungerar som stöd för passagerarsidans krockkudde. För att kunna bevara våra höga säkerhetskrav är det viktigt att vindrutan är av rätt kvalitet och korrekt installerad.
Alltid Volvo Original
Eftersom att vi alltid använder Volvo Original vindruta och Volvo Original vindrutelim kan du vara säker på att karossen behåller sin stabilitet och att vidhäftningen av rutan är lika stark som när din bil var ny.
Sliten vindruta
En undersökning från VTI, Statens Väg- och trafikforskningsinstitut, visar att du med en ny vindruta har en siktlängd på 200 meter. I en bil som rullat 15.000 mil är motsvarande siffra 91 meter och efter 35.000 mil är den bara 69 meter. En sliten vindruta är alltså en trafikfara, speciellt vid körning i körning i mörker, regn eller mot en lågt stående sol. Tänk också på att kontrollera torkarbladen.